czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona Internetowa Gminy  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Archiwalny BIP  Mapa
 Uchwały Rady Gminy
 Drukuj informację

XXVI/251/2012

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVI

Kadencja: VI

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 lipca

Data podpisania: 2012-12-28

Ogłoszono dnia: 2013-02-18 12:46:56 przez Elżbieta Bielańska

Temat

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie

Na podstawie art. 6 c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

Treść

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 2. Odbieranie odpadów, o którym mowa w § 1, nastąpi od dnia 1 lipca 2013 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd.
§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 lipca
2013 roku.
 Podmiot udostępniający informację: gietrzwald_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Bielańska Data wytworzenia informacji: 2013-01-15 09:40:11
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bielańska Data udostępnienia informacji: 2013-02-18 12:46:56
Wprowadził informację do BIP: Damian Korosteński Artykuł był wyświetlony: 188
Osoba, która zmieniła informację: Damian Korosteński Data aktualizacji informacji: 2013-02-18 12:46:58
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »